Plenum (b)XL

Datum: 
vrijdag, 29 april, 2016 (Hele dag)

Met honderden KRASjongeren van over heel Vlaanderen trekken we naar de het Vlaams parlement, de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers. We gaan in debat met politici en experts en zoeken oplossingen voor de discussievragen die voorliggen. Hun mening wordt nadien wijd verpreid want wat zij denken, dat mag gehoord worden!