google-site-verification=Zw2gv4l28gIkOdKLm7hxlQ3ICO15bqep7SduYTK1PSA
top of page

Alles wat je als leerkracht moet weten over KRAS

Waarom meedoen?

Waarom meedoen?

KRAS is een vrijwillig jaartraject dat in de vrije tijd plaatsvindt en schooloverschrijdend werkt. Het samenwerken en discussiëren met deelnemers uit verschillende netten, scholen en studierichtingen zorgt voor diversiteit en bevordert de discussie. In de meeste KRASgroepen zitten verschillende scholen uit éénzelfde omgeving.

Jaarlijks werken we in KRAS rond een mondiaal thema dat benaderd wordt vanuit het kader van educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO). Jongeren worden gestimuleerd om doorheen rollenspelen zich te verdiepen in het thema om nadien hun eigen mening te formuleren en uit te spreken. Doorheen het KRAStraject kunnen jongeren zich zowel kennis, vaardigheden, als attitudes eigen maken.

 

 • Evolutie in inhoudelijke kennis: In het achtergronddossier en doorheen de rollenspelen verdiepen de jongeren zich inhoudelijk in het thema dat steeds binnen een mondiaal kader wordt aangeboden. Jongeren leren de samenhang zien tussen wat er hier bij ons gebeurt en wat er zich elders op de wereld afspeelt en zien hoe keuzes van vandaag een impact hebben op de toekomst.

 • Evolutie in vaardigheden: Doorheen de sessies leren jongeren zich inleven in een rol, leren ze hun mening formuleren en hierover debatteren met anderen, ze leren discussietechnieken, ze leren onderhandelen en samenwerken. 

 • Evolutie in houding: Jongeren verruimen hun blik op de wereld door de verschillende rollen waarmee ze in contact komen, ze leren de complexiteit van mondiale problemen inzien en begrijpen de reikwijdte van hun handelingen in een mondiaal perspectief.

 

KRAS sluit nauw aan bij de vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs.

LB3.jpg

Getuigenis Yodi (KRAS Halle)

"Toen een leerkracht bij me op school KRAS uitlegde, leek het me wel leuk en interessant, maar ik wist toch niet zo of het wel iets voor mij zou zijn. Ik heb namelijk over veel dingen wel een uitgesproken mening, maar ben eerder stil. Gelukkig had ik een vriendin die écht KRAS wou doen en zij wist me uiteindelijk over de streep te trekken. Vandaag ben ik haar daar nog steeds zo dankbaar voor. Intussen is gebleken dat KRAS écht mijn ding is. Ik heb zo veel bijgeleerd dankzij KRAS! Niet alleen veel algemene kennis, maar ook veel sociale skills. Ik kan met trots zeggen dat ik nu echt wel meer mijn mening durf te verwoorden. Bij de eerste debatten voelde ik me niet zo erg op mijn gemak, maar bij de laatste debatten vond ik het gewoon oprecht leuk. Wat ik ook fijn vind aan KRAS, is dat je mensen van je school, waar je anders nooit mee zou praten, beter leert kennen én zelfs bevriend mee wordt."

KRAS Lier-Boechout - Expertensessie

Aantal sessies

Aantal sessies

Een KRASjaar volgt onderstaand patroon, maar kan zeker ook aangepast worden aan de noden van de KRASgroep of school. Jullie kiezen zelf of je deze sessies verdeeld over verschillende KRASleerkrachten, in duoteam werkt of dit alleen trekt.

brusselsparlement.jpg

KRAS Brussel - Uitspraaksessie

Getuigenis Kaat (KRAS Hasselt)

"Kras leerde mij kritisch te kijken naar maatschappelijke thema's. Samen met mijn leeftijdsgenoten leerde ik mijn mening beter verwoorden. Het is een ervaring die mij doorheen heel mijn carrière zal bijblijven."

Aantal sessies voor de leerlingen:

Een KRASjaar bestaat uit 6 lokale sessies van minimum 2 uur met de leerlingen na de schooluren én 1 volledige vrijdag in Brussel in de parlementen met alle KRASjongeren samen.

Hoe ziet een KRASjaar voor leerkrachten er nu uit?

augustus - september: Startvergadering met de begeleiders

september - oktober:   1 introductie sessie rond het thema identiteit

oktober - maart:            3 KRAS rollenspelen

februari - maart:            Tussentijdse vergadering met de begeleiders ter voorbereiding van 

                                        de expertensessies

 

maart - april:                  1 expertensessie, waarin ze samen met experts KRASse vragen

                                        opstellen voor lokale politici

maart - april:                  1 sessie waarin jongeren debatteren met de lokale politici

eind april - begin mei:  1 vrijdag doorheen de dag Plenum (b)XL in het Vlaams Parlement,

                                        de Senaat en de Kamer

mei - juni:                       Evaluatievergadering met de begeleiders

Engagement leerkrachten

Engagement van de leerkrachten

Oostende1.jpg

KRAS Oostende - Rollenspel

Wat wordt er doorheen het KRASjaar van jou verwacht?

 • Samen met de collega’s van jouw school jongeren warm maken om deel te nemen

  • Globelink kan je helpen met materiaal en werkvormen en zelfs met een promosessie ter plaatse

 • Thema beheersen

  • Lees de map zelf eens helemaal door, gebruik deze gerust ook in je lessen

 • Inschrijvingen 

  • Verzamel de gegevens van de jongeren van jouw school en schrijf hen in

 • Leerlingen ondersteunen bij de voorbereidingen

  • Herinnering sturen via Smartschool/mail

  • Samenzitten indien nodig om motie voor te bereiden/na te lezen

  • Motiveren en inspireren om zich goed te weren in het debat

 • Tijdens de sessie

  • Debat observeren

  • Eventueel voorzitten, foto’s nemen, verslag maken,…

 • Samen met andere KRASbegeleiders en Globelink

  • Beslissen welke werkvormen gebruikt zullen worden/nieuwe werkvormen bedenken

  • Zoeken naar lokale experts en politici

  • De (lokale) pers contacteren

  • Afspraken maken over Plenum (b)XL in Brussel

  • De resultaten achteraf bezorgen aan de jongeren van jouw school

Overzicht KRASgroepen

Overzicht KRASgroepen

Op deze kaart vind je alle bestaande KRASgroepen terug die zich in de loop van de jaren hebben gewaagd aan pittige KRASdiscussie!

kaart_edited.jpg
ooitnu.png

Als KRASgroep ben je niet alleen. Er zijn momenteel 26 KRASgroepen over héél Vlaanderen en Brussel. Is er in je gemeente of stad reeds een KRASgroep aanwezig kan je gewoon aansluiten. Is er nog geen, dan richten we er samen met je school een nieuwe op. We hebben veel soorten KRASgroepen; sommigen bestaan uit één school die deelneemt, andere bestaan uit meerdere (netoverschrijdende scholen). Sommigen bestaan zelfs uit meerdere steden of gemeentes.

Sommige KRASgroepen bestaan uit 10 leerlingen, andere KRASgroepen bestaan uit een 60-tal leerlingen. Sommige KRASgroepen bestaan uit één school, andere KRASgroepen bestaan uit meerder scholen. Sommige KRASgroepen bestaan zelfs uit meerdere dorpen of steden.  Veel is mogelijk.

Prijs

Prijs

Wat gaat dat kosten?

Voor de organisatie van KRAS vraagt Jeugddienst globelink een vaste kost per deelnemende school. Jeugddienst Globelink biedt in ruil daarvoor inhoudelijke, praktische en methodische ondersteuning aan de begeleiders. Jeugddienst Globelink onderhoudt op verschillende manieren contact met de begeleiders: ter plaatse tijdens een zitting, per telefoon, per mail, via nieuwsbrief en website. Er wordt ook per deelnemer een bijdrage gevraagd. Deze omvat een verzekering en geeft recht op deelname aan Plenum (b)XL in Brussel én het dossier a.k.a. de KRASmap.

Begeleidingskost voor KRAS

 • € 100 per deelnemende school

 • € 32 per deelnemende leerling (incl KRASmap)

 • In bepaalde KRASgroepen worden de kosten opgesplitst. Dan betaalt de lokale jeugddienst bijvoorbeeld de dossierkost van 16 euro per aangekocht dossier en de school de overige 16 euro.

 • Verzendingskosten dossiers: dossiers die niet meegenomen kunnen worden door de begeleider, worden opgestuurd. De verzendingskosten zijn ten laste van de besteller. Een overzicht van de prijzen (onder voorbehoud van tariefwijzigingen):

       → Tot 10 kg (tot 14 dossiers): 5,95€

       → Tot 30 kg (tot 19 dossiers): 7,95€

Verzendingskosten KRASmap(pen)

KRASmappen die niet meegenomen worden door de KRASbegeleiders van Globelink, versturen we per post. De verzendingskosten zijn ten laste van de besteller. Wij bezorgen u de dossiers via Bpost.

En wie zal dat betalen?

De facturatie van KRAS gebeurt per school en niet per KRASgroep. We bekijken samen of er mogelijkheden bestaan bij de lokale besturen voor subsidies.

KRAS Brussel - Zitting in het Brusselse Parlement

KRAS Aalst - Zitting in het Belfort

Meedoen!
logokraskleur.jpg

Meedoen!

Duh, natuurlijk wil ik meedoen met zo'n cool project!

 

Wil je als school meedoen met een bestaande KRASgroep, mail dan naar kras@globlink.be én we nodigen je uit op de opstartvergadering.

Bestaat er nog geen KRASgroep in je dorp of stad? Geen probleem, we kunnen er samen met je school één oprichten. We zoeken samen met je school naar een datum voor een verkennend gesprek en mogelijke opstart. We bekijken of er nog andere scholen geïnteresseerd zijn om mee te doen.

Damn, je ziet deze website maar in november of december. Geen probleem, we kunnen nog steeds opstarten én bekijken welk traject op maat we kunnen doen met jullie KRASgroep.

bottom of page