google-site-verification=Zw2gv4l28gIkOdKLm7hxlQ3ICO15bqep7SduYTK1PSA
top of page

De Rollen 2021-2022

Wie schuift er mee aan tafel?

Alliance for Brazil (APB)
Bharatiya Janata (BJP)
Alt-Right
Primark

IJsland
Rojava
Black Lives Matter
Amnesty International

Hongarije
Zuid-Afrika
Paus Franciscus
Femen

A-Rollen

Alliance for Brazil (APB)

A-Rollen

In het rollenspel vertolk je de rol van Aliança pelo Brasil, de rechts-populistische partij van president Jair Bolsonaro in Brazilië. Je treedt hard op tegen misdaad. Op sociaal-ethisch vlak ben je heel behoudsgezind ingesteld. Je wijst abortus en homoseksualiteit sterk af. Ook voor LGBTQIA+ ben je niet te vinden. Migranten zijn alleen welkom als ze zich volledig integreren in de Braziliaanse cultuur. Anders blijven ze beter weg. Op economisch vlak zet je de belangen van bedrijven voorop. Je wil bedrijven privatiseren. Dat dit ten koste van het klimaatvraagstuk gaat, kan je niks schelen.

APB.png

Bharatiya Janata (BJP)

In het rollenspel kruip jij in de huid van de dominante partij in India, Bharatiya Janata (BJP). India’s premier, Narenda Modi, is partijleider. Je wil de hindoeïstische eigenheid van India bewaren door een streng asiel- en migratiebeleid, en door van nieuwkomers te eisen dat ze zich aanpassen. De islamitische minderheid in India zie je als een bedreiging. Je prioriteit is de economie een boost geven. Genderkwesties en sociale problemen zijn minder belangrijk voor je. 

Bharatiya Janata.png

Alt-Right

In het rollenspel vertolk jij de Alt-Rightbeweging. Je bent radicaal tegen internationale organisaties en migratie. Er zou een witte etnische natiestaat moeten gevormd worden binnen de VS, wij zijn uiteindelijk superieur. Je gelooft niet in de ‘dictatuur van het volk’. Je wil terug naar de goeie oude tijd, wanneer de politieke elite het nog voor het zeggen had. En gelijkheid tussen man en vrouw? Dat is onnatuurlijk. De vrouw hoort thuis te blijven bij de kinderen. Ook op vlak van LGBTQIA+ zijn we radicaal: een relatie is enkel mogelijk tussen man en vrouw.

Alt-Right.jpg

Primark

In het rollenspel speel jij het fast fashion bedrijf bij uitstek: de Primark. Primark is een multinational die voorstander is van het huidige vrije marktsysteem. Dat er daardoor arbeiders uit het Globale Zuiden hard moeten werken voor weinig geld? Daar lig jij niet van wakker!  Uit onderzoek van verschillende ngo’s is gebleken dat zo’n 85% van de werknemers die werken in de sweatshops van de Primark vrouwen zijn. Ook kinderen zouden meewerken mee aan de productie. Gelukkig startte je net een nieuwe campagne: ‘Primark Cares’. Zo kan je de schijn toch hoog houden dat je echt geeft om mensen en hun rechten.. Je steunt zogezegd ook de LGBTQIA+-beweging maar voornamelijk in functie van economische belangen. 

B-Rollen

IJsland

B-Rollen

In het rollenspel vertolk jij IJsland, dat nu geleid wordt door een progressieve coalitie. Op vlak van LGBTQIA+-rechten en vrouwenrechten sta je ver voor op andere landen. Er is ook weinig armoede in IJsland. Je bent ervan overtuigd dat dat komt door de uitgebreide sociale zekerheid in het land. 5% van de woningen in onze hoofdstad zijn sociale woningen. Want het belangrijkste is dat mensen een dak boven hun hoofd hebben. Ook onderwijs is super belangrijk. Kinderen moeten gelijke kansen krijgen, ongeacht het inkomen van hun ouders. Op vlak van vrouwenrechten, staan wij aan de top. In de genderindex van de VN staat IJsland helemaal bovenaan: er heerst het meeste gendergelijkheid van alle landen ter wereld.

Primark.png
IJsland.jpg

Rojava

Je kruipt in de huid van de Koerden in Rojava, het Noorden van Syrië. Je bent voor een radicaal ander systeem - het democratisch confederalisme - waarbij de natiestaten en het huidige kapitalistische systeem overboord worden gegooid. Er is een grote kloof tussen arm en rijk, en dat is de schuld van het kapitalistische systeem. We zouden privébezit moeten afschaffen en naar een systeem gaan waar goederen in handen komen van de gemeenschap via lokale raden. Je bent voorstander van gendergelijkheid en de bescherming van minderheden. Vrouwenemancipatie staat centraal! In de troepen van Rojava vechten ook vrouwelijke soldaten, even onverschrokken als de mannelijke.

Black Lives Matter

In het rollenspel speel jij de rol Black Lives Matter. Jouw missie is om de zwarte gemeenschap op gelijke voet te brengen als de witte. We moeten de fouten corrigeren in het model van de natiestaat, zoals het racisme dat het heeft voortgebracht! We geloven in meer internationale samenwerking tussen landen, maar dat moet dan wel gelijker. Nu hebben de vroegere koloniale machten het vooral voor het zeggen. Je bent ook voor gelijkheid tussen man en vrouw, voor LGBTQIA+-rechten en voor een proactief en vooruitstrevend beleid tegen armoede. Iedereen is belangrijk, elk leven telt.

Rojava.png
Black Lives Matter.png

Amnesty International

Je kruipt in de huid van Amnesty International. Je vertolkt een internationale ngo die de mensenrechten verdedigt overal ter wereld. Je focust op het ergste onrecht, zoals de doodstraf, fysiek en seksueel geweld, dwangarbeid en slavernij, maar ook armoede, discriminatie tegen LGBTQIA+’ers, vrouwen en minderheden, en godsdienstvrijheid vind je belangrijk. Regeringen hebben de plicht om actie te ondernemen en minderheden, en godsdienstvrijheid vind je belangrijk. Mensen over heel de wereld hebben te maken met geweld en ongelijkheid - soms zelfs marteling en executie - omwille van wie ze houden, hoe ze eruit zien, en wie ze zijn. Seksuele geaardheid en genderidentiteit zijn aspecten van wie we zijn  en zouden nooit tot discriminatie of misbruik mogen leiden.

C-Rollen

Hongarije

C-Rollen

In het rollenspel kruip je in de huid van Hongarije, een land waarbij de conservatieve partij niet echt inzet op de rechten van mensen uit de LGBTQIA+-community. Op economisch vlak hebben ze een sterke overgang gemaakt van communisme naar kapitalisme. Hoewel ze afhankelijk blijven van Europa heerst er toch een economische welvaart. Er wordt ook een erg populistische en negatieve campagne gevoerd tegen immigranten en vluchtelingen. 

Amnest International.tif
Hongarije.png

Zuid-Afrika 

Je vertolkt de rol van Zuid-Afrika, een land dat nog steeds getekend wordt door de periode van apartheid. Democratie in Zuid-Afrika is nog relatief nieuw, maar we denken dat we goed bezig zijn. Racisme bestrijden is een prioriteit, maar de kloof tussen wit en zwart blijkt hardnekkig te zijn, vooral op vlak van armoede. Je hoopt dat de economie een boost geven dit kan verhelpen. Op vlak van LGBTQIA+ en vrouwen zijn de wetten er wel, maar ook hier heb je te kampen met de samenleving die niet helemaal mee wil. Er is veel geweld tegen vrouwen en LGBTQIA+-personen. LBTQIA+ personen en vrouwen maken een disproportioneel deel uit van de arme mensen en werklozen en omdat we te kampen hebben met hoge niveaus van (seksueel) geweld tegen deze groepen.

Zuid-Afrika.png

Paus Franciscus

Je kruipt in de huid van de paus. Op sommige vlakken ben je heel progressief. Zo pleit je voor een open migratie- en asielbeleid. Het feit dat veel landen een te strikt migratiebeleid hebben, komt door de opkomst van populisme en xenofobie. De Kerk gelooft dat de migranten de keuze moeten hebben waar ze wonen en dat ze toegang moeten hebben tot gezondheidszorg, een minimumloon en onderwijs. Maar op vlak van gender ben je dan weer behoudsgezind. De Bijbel staat kritisch tegenover homoseksualiteit. Het is niet Gods plan om koppels van hetzelfde geslacht families te laten uitbouwen. Het is niet goed voor de kinderen. Het verwart en misleidt hen. Belangrijk voor jouw rol is ook dat je godsdienstvrijheid nastreeft, en interreligieuze dialoog.

paus1.jpg

FEMEN

In het rollenspel vertolk je FEMEN, een feministische organisatie die het patriarchaat wil omver werpen. Vrouwen over heel de wereld gaan gebukt onder een patriarchale samenleving. In deze wereld is een vrouw een slaaf. Ons lichaam wordt uitgebuit door mannen, gebruikt voor pornografie, of gecontroleerd door religie. Prostitutie is een vorm van genocide en zou in elke samenleving moeten worden verbannen. We vinden godsdienstvrijheid geen mensenrecht. Integendeel, als we religieuze groepen te veel vrijheden geven, worden de mensenrechten ingeperkt. Kijk maar naar de islam. In Saoedi-Arabië mogen vrouwen nog altijd niet stemmen in de naam van islam, en ze mogen ook nog maar net autorijden. We mogen niet blind zijn aan de vrouwenonderdrukking bij religies.  Je komt op voor de rechten van LGBTQIA+. 

FEMEN.png
bottom of page