De Rollen 2019-2020

Wie schuift er mee aan tafel?

Havenbedrijf Shangai 
Ryanair 
Saoedi-Arabië 
Tea Party beweging

Rwanda
Ecopower
NGO Climate Refugees
Greenpeace 

ABVV
Tesla 
Noorwegen 
Argentine Cooperatives Association

 

A - ROLLEN

Havenbedrijf Shangai

In het rollenspel vertolk je de rol van het Havenbedrijf van Shanghai, het bedrijf dat de publieke terminals in de haven van Shanghai uitbaat. Je grootste klanten zijn transportbedrijven die goederen leveren via containerschepen, en daarom is een ambitieus klimaatbeleid niet meteen in jouw voordeel. Daarbij vind je, als Chinees bedrijf, dat het vooral aan de Westerse landen is om in te grijpen. Zij hebben het probleem immers veroorzaakt.

Saoedi-Arabië 

In het rollenspel vertolk jij Saoedi-Arabië, een autoritaire oliestaat in de Perzische Golf. Je bent als land de voorbije decennia stinkend rijk geworden door je olievoorraad. Nu wil je er nog zoveel mogelijk uit halen. Het spreekt dus voor zich dat je niet happig bent op beleid dat olie aan banden legt. Je werkt het actief tegen en doet ook amper de moeite om je hoge uitstoot af te bouwen ondanks het feit dat je wel het Parijsakkoord ondertekend hebt.

Ryanair

In het rollenspel kruip jij in de huid van de Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair. Je staat erg kritisch tegenover streng klimaatbeleid. Logisch, want als luchtvaartmaatschappij stoot je zelf heel veel uit en wil je niet aan inkomsten verliezen doordat de overheid bijvoorbeeld een vliegtaks invoert. Je vindt de klimaatridders met hun belerend vingertje soms nogal vervelend. Ze schatten de gevolgen van klimaatverandering veel te ernstig in.

Tea Party Beweging 

In het rollenspel speel jij de Tea Party Patriots, een politieke organisatie in de VS die opkomt voor lage belastingen, geringe overheidsbemoeienis en de vrije markt. Je bent behoorlijk sceptisch als het over de opwarming van de aarde gaat. Enkele jaren geleden was je er nog van overtuigd dat klimaatverandering niet echt was. Nu denk je nog altijd dat sommige politici en organisaties het probleem serieus overdrijven om er politiek voordeel uit te halen. Je draagt de economische belangen van de Amerikaanse bedrijven hoog in het vaandel en staat kritisch tegenover streng klimaatbeleid. Het zou de VS zoveel banen kosten! Goed dat president Trump uit het Parijsakkoord wil stappen.

 

B - ROLLEN

Rwanda

In het rollenspel vertolk jij de rol van Rwanda, een klein Afrikaans land dat door klimaatverandering serieus zal afzien. Zo staat het op de lijst van V20, de 20 landen die de grootste nadelen zullen ondervinden van de opwarming van de aarde. In Rwanda wordt het een stuk heter, zullen er intensere regenstormen voorkomen en tegelijkertijd ook langere periodes van extreme droogte. Er is gevaar voor verwoestijning en hongersnood. Je bent dus een sterke voorvechter van ambitieus klimaatbeleid. Het is een kwestie van overleven voor jou! Je vindt ook dat de historische vervuilers hier grotendeels voor moeten opdraaien. Maar die houding weerhoudt je niet om zelf ook aan ambitieus klimaatbeleid te doen.

Climate Refugees

In het rollenspel speel jij de rol van ‘Climate Refugees’, een ngo die zich wereldwijd inzet voor de betere bescherming van klimaatvluchtelingen. Dat is geen detail, want de Wereldbank gaat ervan uit dat er tegen 2050 142 klimaatvluchtelingen zullen zijn, mensen die migreren door de gevolgen van klimaatverandering. Je vindt het natuurlijk ook cruciaal dat verdere klimaatverandering wordt tegengegaan zodat minder families hun thuis moeten ontvluchten.

Greenpeace

Je kruipt in de huid van de milieuorganisatie Greenpeace. Je vertegenwoordigt de aarde en de natuur, omdat die te fragile en belangrijk is om geen stem te hebben. Klimaatverandering vind je veruit de grootste bedreiging van de tijd. Je bent de luis in de pels die de politici en bedrijven op het matje roept als ze niet hard genoeg hun best doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Ecopower

Je kruipt in de huid van Ecopower, de grootste energiecoöperatie van België. Duurzaam beleid en burgerparticipatie staan centraal voor jou. Je vindt dat de politici hier momenteel veel te weinig op inzetten en neemt daarom het heft in eigen handen. Je bent voorstander van een ambitieus klimaatbeleid op alle niveaus van de politiek, maar als dat er niet komt, moeten burgers zelf duurzame initiatieven op poten zetten.

 

C - ROLLEN

Tesla

Je vertolkt de rol van Tesla, een grote Amerikaanse autofabrikant van elektrische wagens. Het is je missie om de wereldwijde transitie naar duurzame energie te versnellen. Dat blijkt ook uit je acties. Zo heeft de CEO van Tesla, Elon Musk, in 2014 de patenten achter elektrisch rijden vrijgegeven zodat andere bedrijven met hun technologie aan de slag kunnen. Nadien heb je ook wel nog patenten opgenomen die dan weer niet toegankelijk zijn. Ondanks je belangrijke bijdrage aan duurzame mobiliteit, blijf je een bedrijf dat winst najaagt en afhankelijk is van economische globalisering.

ACAcoop

In het rollenspel vertolk je ACAcoop, een Argentijnse organisatie die landbouw-coöperatieven overkoepelt. Je vindt het belangrijk dat klimaatverandering wordt aangepakt. Anders zitten de Argentijnse boeren - jouw leden - binnenkort in zak en as. Tegelijkertijd vertegenwoordig je ook de vleesindustrie in Argentinië en moet je hun belangen verdedigen.

Noorwegen

Je kruipt in de huid van Noorwegen. Het Scandinavische land is een van de koplopers op vlak van hernieuwbare energie en heeft een ambitieus klimaatbeleid. Tegelijkertijd is het land een van de grootste olieproducenten ter wereld, je behoort tot de tien grootste olie-exporteurs. Statoil is de grote Noorse multinational die verantwoordelijk is voor de olieboringen. Dit bedrijf is voor twee derde in handen van de Noorse overheid. Heeft tientallen olie- en gasvelden in en om de Noordzee. In het klimaatplan wordt de eigen olie- en gasindustrie enigszins buiten schot gelaten. De ontginning en verkoop van olie blijft een belangrijke bron van inkomsten voor Noorwegen.

ABVV

In het rollenspel kruip je in de huid van de Socialistische Belgische Vakbond of ABVV. Je realiseert maar al te goed dat klimaatverandering een grote bedreiging is en eist dat de regering hier actie tegen onderneemt. Tegelijkertijd sta je schrikachtig tegenover de sociale gevolgen die die acties kunnen hebben. Je waakt er dus over dat de klimaatmaatregelen ook sociaal zijn. 

© 2020 by Globelink

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon