Kras

KRAS is een discussie- en rollenspel voor jongeren uit de derde graad secundair onderwijs. KRAS werkt schooloverschrijdend. Over heel Vlaanderen komen jongeren in de vrije tijd samen om met leeftijdsgenoten op het scherp van de snee te debatteren over mondiale thema's. Daarbij staan discussie en de eigen mening centraal.

Elk schooljaar wordt er een nieuw jaarthema met een mondiale inslag gebruikt om de jongeren in te leiden in de wondere wereld van de democratie en het debatteren. Het jaarthema van dit jaar vind je terug onder THEMA.

Inleving en discussie staan centraal. Vanuit het standpunt van mensen die iets te zeggen hebben over globalisering krijgen de jongeren het beste zicht op de vaak heikele, mondiale thema's. Daarom kruipen jongeren in de huid van een politieke partij, een jongere uit een ander land, de regering van een land, de pers, een belangengroep, enz. Ze verdedigen hun stem met verve en ondervinden aan den lijve de spanningen die bestaan tussen de verschillende partijen. De deelnemende rollen van dit jaar vind je terug onder ROLLEN.

 

Sociale media

Word fan van onze facebookpagina en blijf op de hoogte.

Volg Jeugddienst Globelink op Facebook!

Volg Kras op Twitter!

Volg Jeugddienst Globelink op Twitter!

Volg ons op Instagram!


Hoe zit het jaar in elkaar?

KRAS begint voor de meeste deelnemers in oktober. Het werkjaar wordt naar aloude traditie afgerond in mei. Kras wordt georganiseerd in de vrije tijd, de sessies vinden plaats op woensdagnamiddag of op een doordeweekse avond (buiten de schooluren).

(1) Introductie

Tijdens de introductiesessie maak je op een ludieke manier kennis met het thema en de rollen. Je mag je al even laten gaan in een fictieve rol en je debattechnieken een eerste maal testen. Aan het einde van deze sessie krijg je een rol toegewezen waar je je gedurende de rest van het jaar samen met een groepje andere deelnemers in kan vastbijten.

 

(2) Rollenspel

Om een breder zicht te krijgen op het thema en de standpunten die over het thema leven, kruip je in de rol van een politieke partij, een bedrijf, een ngo, de regering van een land, de pers, een belangengroep ... Je leeft je in in hun standpunt en zoekt goede argumenten om de andere rollen te overtuigen van 'jouw' gelijk. Goede voorstellen en sterke argumenten verhogen de kans dat jouw voorstel goedgekeurd wordt.

 

(3) Uitspraak

Na de sessies rollenspel mag je je rol weer van je afschudden en je eigen mening over het thema uitspreken. In een eerste uitspraaksessie kan je binnen de Krasgroep je eigen mening vormen en in debat gaan met de andere deelnemers. In de tweede uitspraaksessie, de Lokale SlotZitting (LSZ) kijken we over het muurtje van de Krasgroep en zoeken we op lokaal niveau naar beleidsmedewerkers of organisaties met wie je het debat aangaat.

In een derde uitspraaksessie, nl. op Plenum (b)XL nodigen we alle deelnemers uit in Brussel om in de Kamer, de Senaat en het Vlaams Parlement beleidsaanbevelingen te formuleren voor onze politici.

Interesse of vragen over kras? -->kras@globelink.be

            

      

Sociale media

Word fan van onze facebookpagina en blijf op de hoogte.

Volg Jeugddienst Globelink op Facebook!

Volg Kras op Twitter!

Volg Jeugddienst Globelink op Twitter!

Volg ons op Instagram!