google-site-verification=Zw2gv4l28gIkOdKLm7hxlQ3ICO15bqep7SduYTK1PSA
top of page

Verloop KRASjaar

Conflict

Introductie

Tijdens de introductiesessie maak je op een ludieke manier kennis met het thema, de rollen en de andere deelnemers. Je mag je al even laten gaan in een rol en je debattechnieken een eerste maal testen. Aan het einde van deze sessie krijg je een rol toegewezen waar je je gedurende de rest van het jaar samen met een groepje andere deelnemers in kan vastbijten.

Rollenspel

Om een breder zicht te krijgen op het thema en de standpunten die over het thema leven, kruip je in de rol van een politieke partij, een bedrijf, een ngo, de regering van een land, de pers, een belangengroep ... Je leeft je in in hun standpunt en zoekt goede argumenten om de andere rollen te overtuigen van jouw gelijk. Goede voorstellen en sterke argumenten verhogen de kans dat jouw voorstel goedgekeurd wordt.

Expertensessie & Lokale slotzitting

Na de sessies rollenspel mag je je rol weer van je afschudden en je eigen mening over het thema uitspreken. We bereiden ons voor op de lokale slotzitting door experten uit het werkveld uit te nodigen die samen met jullie in debat gaan over welke thema’s we lokaal moeten aankaarten en welke vragen we moeten stellen. In de Lokale Slotzitting kruisen we de verbale degens met jouw lokale politici. Hoe kan het anders in jouw stad, welke invloed heeft het thema op jouw stad of omgekeerd de invloed van jouw stad op dit thema!? #samenstadmaken

Plenum (b)XL

In een derde uitspraaksessie, nl. op Plenum (b)XL nodigen we alle deelnemers van alle krasgroepen uit en bezetten we in Brussel de Senaat, het Europees Parlement en het Vlaams Parlement om beleidsaanbevelingen te formuleren voor onze (inter)nationale politici.

bottom of page