google-site-verification=Zw2gv4l28gIkOdKLm7hxlQ3ICO15bqep7SduYTK1PSA
top of page

[PULSE] Netwerk Duurzaamheid Jeugd 

Opzet van het netwerk: elkaar helpen om de duurzaamheidsplannen van het Vlaamse erkende jeugdwerk te realiseren. Drie keer per jaar komen we samen.

 

Doelgroep: beroepskrachten en vrijwilligers van de geprofessionaliseerde Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties die binnen hun organisatie bezig zijn met het thema duurzaamheid. Behoor je niet tot deze doelgroep, no worries, dan ben je nog steeds welkom. Je deelname blijft waardevol en verrijkend. 

Op initiatief van: De AmbrassadePulse Transitienetwerk en jouw favo jeugddienst Globelink

Schrijf je nu in voor de komende netwerkdag op 24 mei 2023 in Anderlecht. Meer info vind je onderaan. 

Duurzaamheid x jeugd 💚

Op woensdag 24 mei 2023 is de tweede netwerkdag van dit jaar gepland. 

 

In de voormiddag ontdekken we de werking en goede praktijken van onze gastlocatie Cultureghem en helpen we elkaar om de duurzaamheidsplannen van het jeugdwerk te realiseren. In de namiddag gaan we in gesprek met 2 boeiende experten over ‘duurzame voeding en hoe erover in dialoog te gaan’ en ‘de link tussen ecologische duurzaamheid, diversiteit en inclusie’.

Programma

Dit keer treffen we elkaar in levenden lijve voor een dagvullend programma bij het Brusselse Cultureghem, dat de publieke ruimte herovert, door elkaar te helpen en inclusief samen te werken, met als doel een meer menselijke stad. Tijdens de voormiddag vertellen de Cultureghemnaren over hoe zij omgaan met duurzaamheid in hun werking en krijgen we een rondleiding. In de namiddag wisselen we uit met 2 experten over thema’s die de groep op voorhand zelf kiest. Deze keer zijn dat: ‘duurzame voeding en hoe erover in dialoog te gaan’ en ‘de link tussen ecologische duurzaamheid, diversiteit en inclusie’.

Voormiddag

Voldoende ruimte om je eigen praktijken, verwezenlijkingen, vragen, knopen of projectoproepen voor te leggen aan de groep.

We ontdekken de werking en goede praktijken van Cultureghem. Cultureghem is een plek in Kuregem waar alle Brusselaars, en werkelijk iedereen, welkom is. Het is een plek van opportuniteiten, waar de projecten bloeien op een creatieve manier, en waar ze de meerwaarde van iedereen zien. Hun doel? Ontwikkelen, inspireren en co-creëren met zoveel mogelijk mensen in Brussel. En zo verbinding maken en wederzijdse solidariteit faciliteren in de straten van Brussel. Cultureghem wordt dus een laboratorium van initiatieven dat ze ontwikkelen door elkaar te helpen om zo de weg te wijzen naar een meer menselijke en duurzame toekomst in de stad!

Namiddag

Na een duurzame lunch, schuiven we in kleinere groepen aan twee tafels door en gaan in gesprek over een specifiek thema. Voor beide thema’s nodigen we een expert om het gesprek te voeden. Leg je eigen praktijken, ervaringen en vragen voor aan elkaar en de experten.

- Duurzame voeding en hoe erover in dialoog te gaan
Goele Didden is duurzaamheidsverantwoordelijke bij KLJ. KLJ & Groene Kring vzw staat op een uniek kruispunt tussen jongeren en landbouw. Vandaar is er veel expertise in huis over het voedseldebat en de toekomstige, duurzame, voedselproductie. Groene Kring organiseerde, in samenwerking met Rikolto, keukentafelgesprekken over de polarisatie in dit debat. De gebruikte gespreksmethodiek zorgde voor meer inzicht en begrip bij consument én boer. Goele biedt ons meer inzichten in het voedseldebat en de aanpak en resultaten van keukentafelgesprekken. 

- Ecologische duurzaamheid, diversiteit en inclusie
Katrien Van der Heyden is socioloog en gender & klimaat expert en werkt voor Oxfam Belgium als teamleader Educatie. Als mama van Anuna De Wever kreeg ze bovendien een unieke inkijk in de jongeren klimaatbeweging en besefte eens te meer hoe klimaat, gender en diversiteit diep verweven thema’s zijn. Katrien is ook deel van de expertengroep Women Resiliance in Disaster van UN Women en probeert de link tussen diversiteit en klimaat zichtbaar te maken in alle vormingen van Oxfam.

 

We sluiten af met een terugkoppeling in groep en blikken vooruit naar de volgende bijeenkomst(en).

Praktisch
Start: 10u00
Einde: 16u00
Locatie: Cultureghem in het Abattoir van Anderlecht

Ropsy Chaudronstraat 24, 1070 Anderlecht

Makkelijk bereikbaar via het station Brussel-Zuid

Deelname is gratis

Duurzame lunch bij Dreamkitchen inbegrepen,

maar inschrijven is verplicht.
Inschrijven kan tot en met dinsdag 16 mei.

Vragen? 

ruben[at]pulsenetwerk.be

nell[at]globelink.be

Deze bijeenkomst is een onderdeel van een langlopend netwerktraject met het Vlaamse jeugdwerk. We komen driemaal per jaar bij elkaar. Op basis van de uitkomst van deze bijeenkomst wordt de volgende bijeenkomst inhoudelijk vormgegeven. 

bottom of page