google-site-verification=Zw2gv4l28gIkOdKLm7hxlQ3ICO15bqep7SduYTK1PSA
top of page

Thema 2022-2023

Identiteit: Zijn sommigen meer gelijk dan anderen?

Krasmap-2022-cover-hires.jpg

Thema 2: Cultuur

 

“One nation, one people!” of net niet? Wat zorgt ervoor dat  mensen zich groeperen binnen bepaalde grenzen? Wegen verschillen tussen mensen meer op dan de gemeenschappelijkheden? Hoe kunnen mensen hun eigenheid bewaren, zonder zich af te sluiten van anderen? Diversiteit is fantastisch, maar brengt ook uitdagingen met zich mee…

In 2.1 bekijken we het thema religie: voor heel wat mensen een belangrijk deel van hun identiteit. Hoe kunnen mensen te midden van een religieuze veelheid samenleven? Moet er ingezet worden op godsdienstvrijheid of zijn restricties noodzakelijk? Mogen scholen het vak godsdienst aanbieden? En wat met hoofddoeken in publieke ruimtes? In 2.2 gaan we dieper in op het migratievraagstuk. Als mensen migreren, brengen ze verschillende ervaringen, verhalen, talen, culturen en godsdiensten mee. Hoe gaan we om met verschillen en welk beleid moet hierrond gevoerd worden? Een beleid dat onze identiteit beschermt tegen invloeden van buitenaf of een beleid dat multiculturalisme omarmt? Vragen we aan nieuwkomers om te integreren en hun identiteit voor  een stuk aan te passen? Of mag iedereen leven zoals hij/zij/x wil? In 2.3 onderzoeken we hoe bepaalde identiteiten onderdrukt worden. De woorden discriminatie en racisme staan centraal. Moeten racisme en discriminatie koste wat kost bestreden worden? Of zou de slinger dan te ver doorslaan waardoor onze vrije meningsuiting in het gedrang komt? Wat is de link tussen racisme en ons koloniaal verleden? En hoe moeten we omgaan met die koloniale erfenis? Zorgt het weghalen van standbeelden voor verandering of is dit louter een vorm van symboolpolitiek? 

Thema 1: Klasse

 

De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting: niemand zal ontkennen dat dit - tot op vandaag - een essentieel politiek vraagstuk is. Maar hoe wordt zo’n complexe problematiek aangepakt? Ligt de oplossing bij mensen zelf? Welke impact heeft armoede/rijkdom op iemands leven? Heeft je positie in de samenleving invloed op wie jij bent geworden? Of maakt het voor je  identiteitsvorming helemaal niet uit of je nu wel of niet naar  school bent geweest, welke job je ouders hebben en of je al dan niet een dak boven je hoofd hebt? Nemen mensen bepaalde keuzes, net omdat ze tot een bepaalde klasse behoren? Of is het complexer dan dat? 

In 1.1. onderzoeken we een heet hangijzer: onderwijs. Moet onderwijs gratis zijn voor iedereen zodat het een hefboom kan vormen voor kansarme kinderen en jongeren? En hoe kunnen we er nu voor zorgen dat onderwijsongelijkheid zichzelf niet reproduceert? In  1.2. bekijken we de impact van werk op sociale mobiliteit. Werk betekent geld, geld betekent meer mogelijkheden… Is het jouw eigen schuld als je geen centen in je portemonnee hebt? Of is het een complexer vraagstuk en zorgen bepaalde structuren ervoor dat sommige groepen minder kansen krijgen? Moeten belastingen ervoor zorgen dat mensen die leven in armoede geholpen worden? Of is dit onfair ten opzichte van de hardwerkende burger? In 1.3 gaan we dieper in op mondiale machtsverhoudingen. Meer specifiek wordt gefocust op de rol van multinationals. Het zijn machtige bedrijven die jobs creëren… Maar welke impact hebben multinationals op landen, op klimatologische vraagstukken en heel concreet op mensen hun leven en identiteitsvorming?  

Thema 3: Gender

“My body, my choice!”: een vaak gescandeerde slogan op vrouwenmarsen en LGBTQIA+-demonstraties. Moet er werk gemaakt worden van meer vrouwen- en LGBTQIA+-rechten? Of is de slinger te ver doorgeslagen? 

In 3.1 werpen we een blik op feminisme. Hebben mannen nog steeds meer macht dan vrouwen op politiek, sociaal en economisch vlak? Wat gaan we doen aan de loonkloof, het glazen plafond en genderstereotypen? En hoe benaderen we als samenleving grensoverschrijdend gedrag en de #MeToo beweging? In 3.2 werpen we een blik op het complexe begrip gender. Willen we naar een inclusieve samenleving waarin alle genderidentiteiten geaccepteerd, gerespecteerd en genormaliseerd worden? Of doet dit afbreuk aan traditionele genderrollen, waarbij een kind opgevoed wordt door een vader en een moeder? Zijn genderneutrale toiletten, voornaamwoorden en speelgoed een hype? Of is dit een blijvende en broodnodige verandering in onze samenleving? En hebben jullie al gehoord over rainbow-washing? Ten slotte wagen we ons in 3.3 aan de discussie over seksisme, homofobie en transfobie over grenzen heen. Hoe zit het met vrouwen- en LGBTQIA+-rechten elders in de wereld? Wiens taak is het om landen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen, op het matje te roepen? Of is dit neokoloniaal en laat je andere landen en culturen beter gewoon met rust? 

bottom of page