Heet Klimaat, verhitte debatten

De gespreksonderwerpen aan tafel

Het klimaat is heet, de jongeren zijn chaud en het klimaatdebat bereikt stilaan het kookpunt. Geen enkel thema dat de voorbije maanden meer de gesprekken domineerde dan de klimaatsverandering. Van de keukentafel tot in de debatstudio overal woedt de discussie nog steeds op het scherp van de snee en zoekt men naar oplossingen.

KRAS is altijd relevant, weet als geen ander de actuele thema’s te omvatten en dat is dit jaar niet anders. Reeds lang voor de klimaatspijbelaars de straat optrokken was het klimaat al uitverkoren als thema voor het nieuwe KRASjaar. Zouden wij dan stiekem toch achter het fameuze complot zitten? Wie weet!

Halvering van de uitstoot tegen 2030 en zero uitstoot tegen 2050 dat is wat er ons te doen staat. Of toch voor iedereen die de IPCC-rapporten serieus neemt. Hoe we daar naartoe werken is echter een andere vraag en zorgt voor heel wat debatstof. Daar zullen we het dan ook uitgebreid over hebben in het KRASjaar ’19-’20! Moeten we onze hele samenleving opnieuw vormgeven en de onderliggende structuren en systemen grondig wijzigen of komen we er met kleine aanpassingen en als we allemaal ons steentje wat bijdragen?

De map focust op de vele klimaatgerelateerde thema’s en dat vanuit het perspectief van drie groepen maatschappelijke spelers: de overheden, de bedrijfswereld en de burgers. Wie draagt de grote verantwoordelijkheden? Wie moet de lasten dragen? Waar zit de grote innovatie? Wie neemt een voortrekkersrol op? En vooral: wie komt er met de oplossingen en zorgt dat we de deadlines halen? Spoiler: het zal een combinatie van alles en iedereen worden!

Thema 1: Politiek

“Make the planet great again.” Gaan onze politici het klimaat redden? Zijn de politieke instellingen op onze wereld klaar en bereid om een antwoord te bieden op de klimaatuitdagingen? Is het überhaupt iets waar we wakker van moeten liggen?

1.1 We onderzoeken in hoeverre de opwarming van de aarde op de politieke agenda staat. Is er een gevoel van urgentie? En welke prioriteiten schuift de politiek het best naar voor? Enkel aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering of toch beter volop proberen om de opwarming nog zoveel mogelijk te beperken?

1.2 We zoeken uit op welk niveau de klimaatverandering het best aangepakt wordt. Via het doorvoeren van internationale klimaatverdragen? Of zal de oplossing toch eerder van onderuit komen en nemen landen en ambitieuze steden de trekkende rol op zich?

1.3 Tot slot onderzoeken we welk klimaatbeleid het best kan werken. Een beleid dat vooral bestraft wat slecht is voor het klimaat of één dat juist de oplossingen aanmoedigt door beloning? En wordt er beter gefocust op de lange termijn of zijn er ook doelstellingen op korte termijn nodig?

Thema 2: Economie

“It’s the economy stupid!” De economische wetten bepalen alles, ook ons klimaat(beleid). In een goed klimaatdebat kunnen we dan ook niet om de economische oorzaken en gevolgen heen.

2.1 We bekijken de impact van de globalisering en de rol van grote bedrijven op het klimaatprobleem. Moeten bedrijven strenger aangepakt worden of komen ze zelf met de oplossingen? Als voorbeeldcase bekijken we de luchtvaartsector.

2.2 We stellen ons de vraag of technologische vernieuwing een doorbraak kan betekenen in het bestrijden van de opwarming van de aarde. Welke zijn echter de echte oplossingen en welke zijn louter een vorm van greenwashing? Of is er gewoon teveel paniek onder klimaatactivisten en zal innovatie sowieso wel soelaas brengen?

2.3 Tot slot bekijken we de rol van wereldwijde economische concurrentie . Mogen groeilanden zoals China, India en Brazilië eerst nog verder vervuilen omdat ze historisch minder uitgestoten hebben? En wat met jobs in het hele klimaatverhaal? Gaan er massaal jobs verloren gaan of zorgt een goed klimaatbeleid juist voor nieuwe banen?

Thema 3: Sociaal

“What do we want? Climate justice!” Een slogan die vaak gescandeerd wordt op klimaatacties en de sociale vraagstukken aan het klimaatverhaal verbindt. Klopt het echter dat de klimaatverandering onlosmakelijk verbonden is met de sociale uitdagingen in onze samenleving en op onze wereld?

3.1 We wagen we ons aan de discussie over klimaatmigratie en de impact van de bevolkingsgroei. Speelt deze laatste een nefaste rol en is het de olifant in de kamer wanneer het over klimaatverandering gaat? En in hoeverre zorgt het klimaatprobleem voor extra migratie en hoe springen we daar het best mee om?

3.2 We kijken we of het klimaatbeleid sociaal rechtvaardig kan en moet verlopen. Is het aan de breedste schouders om de zwaarste lasten dragen? En klopt het dat landen in het zuiden het meest met de gevolgen van de opwarming geconfronteerd worden en is wereldwijde solidariteit daarom aangewezen?

3.3 Tot slot ronden we het debat of met de vraag of je als individu het klimaat kan redden. Volstaan kleinschalige ingrijpen en innovaties om de klimaatverandering aan te pakken of moet er een radicale ommezwaai komen en dienen we de grote systemen aan te pakken?

© 2020 by Globelink

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon