google-site-verification=Zw2gv4l28gIkOdKLm7hxlQ3ICO15bqep7SduYTK1PSA

Heet Klimaat, verhitte debatten

De gespreksonderwerpen aan tafel

Thema 1: etniciteit

“One nation, one people!” of net niet? Wat zorgt ervoor dat mensen zich groeperen binnen bepaalde grenzen? Wegen verschillen tussen mensen meer op dan de gemeenschappelijkheden? Hoe komt het dat er nog steeds zoveel racisme bestaat tegen bepaalde bevolkingsgroepen? Waar ligt die oorsprong en hoe gaan we hier nu tegenin? 

1.1. We onderzoeken in welke mate de natiestaat nog een goed model is. Doet nationalisme meer goed dan kwaad of moet een nationale identiteit net aangemoedigd worden? Moeten volkeren, die een sterk gemeenschapsgevoel hebben, zich kunnen verenigen in één staat of is dit gevaarlijk? Moeten internationale organisaties meer macht krijgen, zodat identiteitskwesties niet eindigen in conflict, maar op een vredevolle manier opgelost kunnen worden?
1.2. We zoeken uit welke samenlevingsvorm het best werkt. Een beleid dat onze identiteit beschermt tegen invloeden van buitenaf? Of hebben we een beleid nodig die multiculturalisme omarmt? Vragen we aan nieuwkomers om te integreren, en met andere woorden hun identiteit voor een stuk aan te passen? Of mag iedereen zijn zoals hij/zij/x wil zijn?
1.3. We bekijken hoe bepaalde identiteiten vandaag nog onderdrukt worden. Wat is de link tussen racisme vandaag en ons koloniale verleden? Hoe moeten we omgaan met onze koloniale erfenis? Moeten racisme en discriminatie bestreden worden? Of zou de slinger dan te ver doorslaan waardoor onze vrije meningsuiting in het gedrang komt?
1.4. Tot slot bekijken we of we al dan niet meer moeten inzetten op godsdienstvrijheid? Moeten er restricties opgelegd worden voor religies? Mogen scholen godsdienst aanbieden als keuzevak of is dit een inbreuk op de scheiding van kerk en staat? En wat met hoofddoeken in publieke ruimtes? 

Thema 2: Klasse

“We are the 99 percent!” maar wie is die 1%? Welke invloed heeft sociale klasse op je positie in de samenleving? Heeft je positie invloed op wie jij bent geworden? Of maakt het voor je identiteitsvorming helemaal niet uit of je nu al dan niet naar school bent geweest, welke job jouw ouders hebben en of je een dak boven je hoofd hebt? Nemen mensen bepaalde keuzes, net omdat ze tot een bepaalde klasse behoren? 

2.1. We bekijken welke impact klassenongelijkheid heeft op mensen hun levenskansen. Ben je minder waard als je minder centjes in je portemonnee zitten hebt? Worden bepaalde klassen ondervertegenwoordigd? En is het logisch dat rijken meer belastingen betalen dan arme mensen?

2.2. We stellen ons de vraag hoe een woonbeleid invloed kan hebben op mensen hun positie in de samenleving. Moet de overheid ingrijpen in de woonmarkt zodat dit voor iedereen betaalbaar blijft? Moet kraken getolereerd worden? Is Housing First een goede oplossing tegen dakloosheid?

2.3. Tot slot onderzoeken we een ander heet hangijzer: onderwijs. Moet onderwijs gratis zijn voor iedereen zodat het een hefboom kan vormen voor kansarme kinderen? En hoe kunnen we er nu voor zorgen dat onderwijsongelijkheid niet reproduceert?

Thema 3: Gender

 

“My body, My choice!” is een vaak gescandeerde slogan op vrouwenmarsen en LGBTQIA+-demonstraties. Wat zit daar allemaal achter? Moet er werk gemaakt worden van meer vrouwen- en LGBTQIA+-rechten? Of is de slinger te ver doorgeslagen?

 

3.1. We werpen een blik op feminisme. Hebben mannen nog steeds meer macht dan vrouwen op politiek en economisch vlak? Is dit enkel in het Globale Zuiden? Of ook in het Globale Noorden? Wat gaan we doen aan de loonkloof en het glazen plafond? En hoe krijgen we genderstereotypen ten aanzien van vrouwen de wereld uit?

3.2. We werpen een blik op het complexe begrip gender. Willen we naar een inclusieve samenleving, waarin alle genderidentiteiten geaccepteerd en genormaliseerd worden? Of doet dit afbreuk aan traditionele genderrollen, waarbij een kind bijvoorbeeld opgevoed wordt door een vader én een moeder? Wat met de kansen van LGBTQIA+ in het onderwijs? En geweld tegen LGBTQIA+-personen? Moeten praktijktesten ingevoerd worden om discriminatie tegen te gaan? En wat met genderneutrale toiletten, voornaamwoorden, kledij en speelgoed?
3.3. Tot slot wagen we ons aan de discussie over seksisme en homofobie in het Globale Zuiden. Hoe zit het met vrouwenrechten en rechten van LGBTQIA+ elders in de wereld? Wat kunnen wij in het Globale Noorden daaraan doen? En is het überhaupt wel onze taak om de bemoeial te gaan spelen en bepaalde landen op het matje te roepen? 

© 2020 by Globelink

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon