google-site-verification=Zw2gv4l28gIkOdKLm7hxlQ3ICO15bqep7SduYTK1PSA
top of page

Aanspreekpunt Integriteit

Een Aanspreekpunt Integriteit is een laagdrempelig aanspreekpersoon waarbij deelnemers, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over een integriteitsschending.

Deze aanspreekpersoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met integriteitsschendingen. Dat betekent dat er, ook los van incidenten, gereflecteerd wordt op bestaande praktijken, dat mogelijke risicofactoren in kaart zijn gebracht en dat er initiatieven worden genomen voor een veiliger en gezonder klimaat.

 

Renee profielfoto.png

Renée Claus is Aanspreekpunt Integriteit bij Globelink.

Contacteer haar via renee@globelink.be

Renée Claus is het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met integriteitsschendingen. Zij luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder aan waarheidsvinding te doen.

De taken van de API zijn:

  • aanspreekpersoon en eerste opvang,

  • hulp bij coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing,

  • preventieactiviteiten en ondersteuning.

bottom of page