google-site-verification=Zw2gv4l28gIkOdKLm7hxlQ3ICO15bqep7SduYTK1PSA
 

Jong, gek, geniaal bestuur

Globelink vertrekt vanuit de kracht van jongeren. Ook in onze formele structuren van onze organisatie: de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering.  En daarom heten we jou welkom! Jong bestuurlijk enthousiasme om vanaf januari 2021 mee aan het roer te staan van onze gek en geniale organisatie.

​Wie ben jij?

 • 18 jaar en ouder

 • geïnteresseerd in de projecten en thema’s van Globelink

 • je onderschrijft en gelooft in onze missie, visie en basisdoelstellingen

 • goesting om je in te werken in concreet beleidswerk en bestuur van de organisatie (voorkennis is niet nodig), zoals personeelszaken, financieel beleid, helpen bouwen aan de toekomstvisie van Globelink, voorbereiden van de Algemene vergadering, …

 • je ziet een maandelijkse bijeenkomst haalbaar als engagement (10 keer Raad van Bestuur + 2 Algemene vergaderingen per jaar) (we vergaderen in Gent en/of Brussel op avonden in de week).

Taken

Volgens de statuten van de vzw, is de raad van bestuur bevoegd voor:

 • het dagelijks beleid,

 • benoeming en ontslag van de personeelsleden,

 • het bepalen van lonen en algemeen personeelsbeleid,

 • het financieel beleid

 • alle andere beslissingen die van belang zijn voor het beheer van de vereniging.

In de praktijk houdt dit het volgende in:

 • de RvB staat elke vergadering stil bij één van de deelwerkingen of projecten (stand van zaken), waarbij iemand van het team langskomt om dat voor te stellen;

 • de RvB volgt de werking en de realisatie van de beleidsnota op en ondersteunt de coördinator in zijn rol

 • de RvB is betrokken bij het uitwerken van de volgende beleidsnota

 • de Algemene Vergadering wordt voorbereid en opgevolgd

 • personeelszaken worden opgevolgd

 • de financiële balans wordt van nabij opgevolgd

Wat heeft Globelink JOU te bieden?

 • Nieuwe ervaring & kennis op allerhande vlakken – gaande van vergaderingen leiden, faciliteren, organisatiebeleid, ...

 • Veel nieuwe & boeiende contacten in de jeugd-, milieu-, NGO, cultuur- en duurzaamheidssector.

 • Mogelijkheid tot het volgen van vorming (naargelang functie in de RvB).

 • Een geëngageerde bende medebestuurders en Globelink team, waar altijd wel iets te beleven valt. 

 • Op z'n tijd een klein of groot feestje (al dan niet gepland) en nakaarten op café.

 • Vervoers- en andere onkosten krijg je terugbetaald.

Interesse? Mail naar bestuursorgaan@globelink.be
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Achtergrondinfo AV en RvB

 • Algemene Vergadering (AV): De Algemene Vergadering is het hoogste bestuursorgaan van Globelink. De AV komt 2 keer per jaar samen om mee na te denken over de toekomst en prioriteiten van Globelink. Daarnaast keuren ze het financiële plaatje en het jaarverslag goed, en stelt het nieuwe leden van de AV en RvB aan. De AV bestaat uit een mooie mix van jongeren en vrijwilligers uit de Globelinkwerking, personen actief in het jeugdwerk, de milieusector, NGO's, cultuurorganisaties en de duurzaamheidssector.

 • Raad van Bestuur (RvB): De Raad van Bestuur is een kleiner groepje mensen uit de Algemene Vergadering die maandelijks samenkomen en samen met de coördinator en het team de strategie van de organisatie uitzetten. De Raad van Bestuur staat de organisatie bij met het nemen van belangrijke beslissingen zoals personeelsbeleid, inhoudelijke beleidskeuzes, ...

IMG-20200922-WA0042_edited.jpg