google-site-verification=Zw2gv4l28gIkOdKLm7hxlQ3ICO15bqep7SduYTK1PSA
 

TRY//ACT

Jonge denkers & doeners kunnen hier samen hun talenten ontdekken, inspiratie opdoen en overgaan tot actie. #impACT

Met TRY//ACT gaat YOUCA in samenwerking met Globelink een traject aan waarbij jongeren zich verdiepen en cre-actief aan de slag te gaan met een mondiale uitdaging, dit jaar "shrinking space". Jonge denkers & doeners kunnen bij TRY//ACT hun talenten versterken en door teamwerk hun oplossingen en acties op de uitdagingen afvuren. De middelen voor de acties komen uit de opbrengst van de YOUCA Action Day.

In 2020 richten we onze pijlen op 'shrinking space', letterlijk vertaald als 'krimpende ruimte': het wordt mensen steeds moeilijker gemaakt om op te komen voor hun (mensen)rechten. Dit geldt voor volwassenen én jongeren wereldwijd, in Brazilië, de Filipijnen en ook in België. Denk bijvoorbeeld aan de kritiek die de klimaatspijbelaars het voorbije jaar in de media kregen. Naar de stem van jongeren moet meer geluisterd worden! 

Hoe zorgen we, als jongere, ervoor dat er met onze mening wordt rekening gehouden en dat we op een actieve manier kunnen participeren in onze maatschappij? Wat betekent ‘shrinking space’ in België voor ons en welke organisaties gaan hiermee aan de slag?

Over deze vragen buigen we ons in 2020. TRY//ACT is een traject dat we samen aangaan. We maken kennis met inspirerende organisaties en mensen, verleggen onze grenzen, ondernemen actie,... En als kers op de taart dagen we 100 jongeren uit om samen met ons, tijdens de YOUCA Action Day, aandacht te vragen voor de toenemende 'shrinking space' voor jongeren wereldwijd. #impACT

Voor wie?​

Jongeren tussen de 16 en 26 jaar,
met interesse voor het thema, engagement en concrete actie​

Meedoen?

ruth[at]globelink.be

Meer info?

https://youca.be/actie/tryact-inspiratie-brainstorm-en-actie