google-site-verification=Zw2gv4l28gIkOdKLm7hxlQ3ICO15bqep7SduYTK1PSA
top of page

Geniaal bestuur

Globelink vertrekt vanuit de kracht van jongeren. Ook in onze formele structuren van onze organisatie: het Bestuursorgaan en Algemene Vergadering.  En daarom heten we jou welkom! Jong bestuurlijk enthousiasme om mee aan het roer te staan van onze gekke en geniale organisatie.

​Wie ben jij?

 • 18 jaar en ouder

 • geïnteresseerd in de projecten en thema’s van Globelink

 • je onderschrijft en gelooft in onze missie, visie en basisdoelstellingen

 • goesting om je in te werken in concreet beleidswerk en bestuur van de organisatie (voorkennis is niet nodig), zoals personeelszaken, financieel beleid, helpen bouwen aan de toekomstvisie van Globelink, voorbereiden van de Algemene vergadering, …

 • je ziet een maandelijkse bijeenkomst haalbaar als engagement (10 keer Raad van Bestuur + 2 Algemene vergaderingen per jaar) (we vergaderen in Gent en/of Brussel op een weekavond).

Taken

Volgens de statuten van de vzw, is het Bestuursorgaan bevoegd voor:

 • het dagelijks beleid

 • benoeming en ontslag van de personeelsleden

 • het bepalen van lonen en algemeen personeelsbeleid

 • het financieel beleid

 • alle andere beslissingen die van belang zijn voor het beheer van de vereniging

In de praktijk houdt dit het volgende in:

 • het Bestuursorgaan staat elke vergadering stil bij één van de deelwerkingen of projecten (stand van zaken), voorgesteld door iemand vanuit het team

 • het Bestuursorgaan volgt de werking en de realisatie van de beleidsnota op en ondersteunt de coördinator in zijn rol

 • het Bestuursorgaan is betrokken bij het uitwerken van de volgende beleidsnota

 • de Algemene Vergadering wordt door hun voorbereid en opgevolgd

 • de opvolging van personeelszaken

 • de financiële balans wordt van nabij opgevolgd

Wat heeft Globelink jou te bieden?

 • Je geeft samen met je medebestuurders en alle jongeren, vrijwilligers en beroepskrachten mee vorm aan Globelink.

 • Nieuwe ervaring & kennis op allerhande vlakken, gaande van vergaderingen leiden, faciliteren van groepsprocessen, organisatiebeleid uitwerken, ...

 • Boeiende en relevante contacten in de jeugd-, milieu-, NGO, cultuur- en duurzaamheidssector.

 • Het volgen van vorming georganiseerd en/of betaald door Globelink.

 • Een geëngageerde bende medebestuurders en - Globelinkteam, waar altijd wel iets te beleven valt. 

 • Op z'n tijd een klein of groot feestje (al dan niet gepland) en nakaarten op café.

 • Vervoers- en andere onkosten krijg je terugbetaald.

Interesse? Mail naar bestuursorgaan@globelink.be

​​​​​​​​​Achtergrondinfo Bestuursorgaan

 • Bestuursorgaan: een groep mensen uit de Algemene Vergadering die maandelijks samenkomt en samen met de coördinator en het team de strategie van de organisatie uitzet. Ze staat de organisatie bij met het nemen van belangrijke beslissingen zoals personeelsbeleid, inhoudelijke beleidskeuzes, financieel beleid, ...

275727664_3218042625133872_481889248112863611_n.jpg
bottom of page