google-site-verification=Zw2gv4l28gIkOdKLm7hxlQ3ICO15bqep7SduYTK1PSA
top of page
Banner_Straatacties.png

Aftermovie
Straatactie 29 & 30 mei

Op 29 en 30 mei plande het jongerencollectief 'The Road to Glasgow' acties in 6 verschillende steden, namelijk: Leuven, Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk en Brussel
Lees hieronder wat we gedaan hebben en waarom we deze actie organiseerden!

én ACTIE!


Op 29 en 30 mei plaatsten we met glasstiften slogans op vensters, met afwasbare en milieuvriendelijke krijtspray! Daarnaast brachten we ook een QR-code aan die linkt naar een pagina met onze bezorgdheid over de klimaatcrisis en met aanbevelingen om deze aan te pakken.  

Waarom? 


De boodschap die achter deze actie schuilt is zeer simpel. Klimaatactie is intersectioneel, want de vele crisissen in onze samenleving hebben dezelfde wortels: kolonialisme, kapitalisme, seksisme, klimaatvraagstukken,... We kunnen deze problemen niet los van elkaar zien.

 

SLOGANS

via deze slogans willen wij onze stem laten horen:
 

  • Those LEAST responsible for climate change are WORST affected by it

  • Noch het land, noch de vrouwen zijn veroveringsgebied!

  • Be a part of the solution, not a part of the pollution!

  • Change the system not the climate!

  • Social justice = climate justice.

WhatsApp%20Image%202021-05-20%20at%2015.

In aanloop naar de COP26 in Glasgow, de internationale klimaatconferentie in november 2021, willen we via directe klimaatactie politici aansporen om écht werk te maken van een daadkrachtig klimaatbeleid. Daarom trekken we op 29 en 30 mei met meer dan 400 jongeren gewapend met afwasbare eco-krijtspray, raamstiften en sjablonen de straat op om aandacht te vragen voor onze aanbevelingen in de aanpak van de klimaatcrisis.

Trek een foto van de graffiti of raamtekening en post hem op sociale media met #RoadtoGlasgow #ClimateJustice!

Aanbevelingen!

Social justice is climate justice!

Klimaat en sociale rechtvaardigheid zijn zeer nauw verweven. De klimaatproblematiek is een sociale problematiek want ze treft vooral mensen met lage inkomens. Wij willen sociale rechtvaardigheid koppelen aan de strijd tegen de klimaatcrisis.

Wat we nodig hebben, is een sociaal-rechtvaardige klimaattransitie binnen België én Internationaal. Want iedereen moet mee.

slogan social justice_0.jpeg
slogan least responsible.jpeg

Those least responsible for climate change are worst affected by it

De klimaatcrisis hangt samen met de ecologische en economische uitbuiting van het Globale Zuiden. We moeten de heersende politieke en economische structuren in vraag stellen en fundamenteel veranderen. Laten we onze ontspoorde economie terug in handen nemen. 

Enkele eerste stappen:

  • Herstelbetalingen: het financiële herstel van schade door het kolonialisme

  • Economische soevereiniteit van ieder land

  • De schulden van landen in het Globale Zuiden kwijtschelden

  • Handelsakkoorden ten guste van het Globale Zuiden 

Change the system, not the climate!

Al jaren vecht de ecologische beweging tegen de klimaatcrisis en toch blijft deze onverbeterd doorgaan. het is tijd om verder te kijken dan de uitstoot van broeikasgassen. We moeten de echter oorzaak van het probleem benoemen: he kapitalisme. Het is tijd om het systeem grondig om te gooien. 

Samen creëren we een nieuw wereldbeeld. In welke samenleving wil jij leven? 

slogan change the system.jpeg
slogan noch het land noch de vrouwen.jpe

De aarde, noch de vrouwen zijn veroveringsgebied!

Vooral vrouwen voelen de ergste gevolgen van de klimaatcrisis. Tegelijk worden net zij al te vaak uit de discussie gehouden. Mannen blijven dominant aanwezig in de beleidsvorming en het klimaatbeleid. Maar zonder rechtvaardigheid voor de vrouw in klimaatrechtvaardigheid onmogelijk. 

Wordt de vrouw bevrijd uit haar onderdrukking door een grootschalige emancipatie op globaal niveau? Dan pas hebben we een wereld met echt gelijke kansen. 

Be part of the solution, not a part of the pollution

De natuur is voor de mens een melkkoe geworden. En soms tolereert de natuur dat niet meer. Virussen van dierlijke oorsprong zoals COVID-19, ebola of varkensgroep komen frequenter voor, het versterkte broeikaseffect zorgt voor een snellere opwarming,  weersomstandigheden worden extremer.  

We kunnen het volgende hoofdstuk in onze geschiedenis schrijven door vanaf nu te handelen ten dienste van de natuur en al haar inwoners (dieren, planten en mensen).

slogan be part of the solution.jpeg

Road to Glasgow: het jongerencollectief voor klimaatactie!

Het collectief - de Road to Glasgow - voert directe klimaatactie met het oog op de COP26 in Glasgow, de internationale Klimaatconferentie in november 2021. 

Het collectief plaatst de intersectionele klimaatstrijd  duidelijk op de agenda.


Intersectionaliteit, het is geen simpel woord. Het wil eigenlijk zeggen dat mensen ongelijkheid en discriminatie ervaren op grond van verschillende aspecten van hun identiteit, zoals  gender, huidskleur, seksuele voorkeur of gezondheid. Iemand die zich bevindt op het kruispunt van verschillende oorzaken van discriminatie (bijvoorbeeld gender en huidskleur), loopt meer kans om gediscrimineerd te worden. 
Toegepast op Klimaatactie betekent intersectionaliteit dat deze crisis dezelfde wortels heeft als bijvoorbeeld kolonialisme, kapitalisme en seksisme.  Klimaatactie moet en zal dan intersectioneel zijn. We kunnen deze problemen niet los van elkaar zien. 

Met verschillende actiemodellen maken we duidelijk dat er geen tijd te verliezen is. Denk maar aan: mobilisatie, bewustmaking, debatten met politici, straatacties, online acties... Keep an eye on us!

We zijn een open collectief, waar je te allen tijde deel van kan uitmaken!

Jonger dan 30? Een hart voor het klimaat? Tijd voor verandering? Kom nu dan bij ons collectief, laat je stem horen en strijd mee voor onze toekomst. Joinen kan hier. Volg ons op Instagram

actie rtg.jpg
logo-11-kleur-500x217-RGB-72dpi.jpg
1Planet4All-logo-RGB.jpg

Een organisatie van Globelink in samenwerking met 11.11.11

eu financiering.jpg

The Road to Glasgow wordt georganiseerd met de financiële steun van de Europese Unie. De inhoud van dit traject valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van 11.11.11 en kan in geen geval worden beschouwd als een weerspiegeling van de standpunten van de Europese Unie.

bottom of page