Portfolio

Portfolio

Alle meningen van jongeren onder elkaar!

THE SECRET COOPERATION

Secret COP's volgden de klimaatonderhandelingen tijdens de COY in Bonn (2-4/11/2017) op de voet, maar wachten niet tot het beleid in actie schiet. Ze kwamen samen onder de radar, onderzochten de bedreiging van klimaatopwarming, gingen undercover bij 'grote vervuilers', debatteerden over oplossingen en schoten in actie om klimaatverandering tegen te gaan! Zo onderzochten ze de klimaatproblematiek ook met een enquête bij 500 jongeren!

Zie hier hun resultaten! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLENUM (B)XL 2018 - 4 MEI

 

#PLENUM18

 

Benieuwd naar de meningen van Plenum (b)XL 2018?! Deze kan u HIER vinden!

 

Op vrijdag 4 mei palmden jongeren voor één dag de Kamer, de Senaat en het Vlaams Parlement in. Dat de gemiddelde leeftijd van de parlementariërs die dag beduidend lager lag, heeft alles te maken met het project KRAS. Dit is een rollen- en discussiespel waarbij honderden jongeren uit 22 verschillende gemeenten een jaar lang vrijwillig debatteren rond één centraal thema. Dit jaar was dat Migratie.


Dit Jong Besluit van KRAS bevat de oplossingen, ideeën en aanbevelingen van zo’n 650 jongeren over het thema migratie, zowel op nationaal als mondiaal vlak. Deze aanbevelingen zijn het resultaat van een jaartraject waarin deze jongeren debatteerden vanuit verschillende invalshoeken. In aanwezigheid van politici en experts werden deze concrete beleidsaanbevelingen op Plenum (b)XL 2018 gewikt, gewogen en gestemd. Voor een glimp van de sfeer: #Plenum18 op Twitter, op Facebook, op instagram,


 

Het KRAStraject rond het thema migratie liep over het hele schooljaar 2017 - 2018. In eerste instantie verdiepten de jongeren zich in verschillende standpunten in het debat rond migratie via rollenspelen. Op die manier maakten ze kennis met het thema en ontdekten ze verschillende perspectieven in dit debat. Nadien kregen de jongeren de kans hun persoonlijke mening te vormen en hierover het debat aan te gaan met lokale politici. Uitgangspunt hierbij is dat jongeren zelf bepalen wat zij belangrijk vinden als het gaat over migratie en de toekomst.


Wij analyseerden voor u alle aanbevelingen die de jongeren deden en vatten de meest opvallende trends samen, deze kan u hier vinden! In elk parlement werden een aantal aspecten van migratie (Kamer: vraagstukken rond oorzaken van migratie, Senaat: problemen onderweg, Vlaams Parlement: problemen en kansen in het aankomstland) besproken in 6 verschillende commissies.

 

Uiteraard kan u ook alle concrete en gedetailleerde aanbevelingen van de jongeren terugvinden in dit Jong Besluit van KRAS. We hopen dat u zich kan laten inspireren door het harde werk van deze jongeren, om in uw (beleids)werk ook hun visie op de toekomst mee vorm te geven.


Bij vragen of reacties, staan we u graag te woord.


KRASSE groet,

Ellen, Iñaki, Ole, Ruth en Annelies

kras@globelink.be of 02/527.91.94


KRAS is een project van Jeugddienst Globelink met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

 
 

-----------------------------------------------------------------------------

PLENUM (B)XL 2017 - 5 MEI

DE HOOGMIS VAN DE JONGERENPARTICIPATIE IN BELGIË – 40 JAAR KRAS SCHOLIERENPARLEMENT

Op 5 mei werd de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en het Vlaams Parlement overspoeld door 500 Vlaamse en Brusselse jongeren, die samen met 60 politici en experts aanbevelingen maken voor onze Vlaamse en federale regering.

Meer dan 500 jongeren komen samen om in verschillende commissies over het thema ‘bezit’ te debatteren en na te denken over aanbevelingen voor onze federale en Vlaamse regering. De jongeren gaan in debat met experts en politici, die hen ondersteunen in het opmaken van hun aanbevelingen. Op het einde van de dag worden de verschillende aanbevelingen gestemd. Het besluit van deze dag wordt bezorgd aan de regeringen en is hier te lezen. 

Mathijs Wouters, coördinator van jeugddienst Globelink, de organisatie achter het scholierenparlement, zegt: “Met dit project brengen we democratie naar de jongeren. De deelnemers van KRAS zitten in het  5de en 6de middelbaar. Ook zij nemen actief deel aan de samenleving en hebben een mening over lokale en mondiale thema’s. Wij bieden deze jongeren een unieke kans om hun mening zowel op lokaal niveau als op nationaal niveau naar de politiek te brengen.”

Politieke betrokkenheid bij jongeren is een actueel thema, zeker nu de discussie over stemrecht vanaf 16 jaar oplaait. Mathijs van jeugddienst Globelink: “met KRAS-scholierenparlement wordt er al 40 jaar een stem gegeven aan jongeren, maar uiteraard steunen we het voorstel tot stemrecht op 16 jaar, want hoe meer jongerenparticipatie hoe beter.”

Ter voorbereiding van Plenum (b)XL, de slotdag die vandaag plaatsvindt, hebben jongeren zich dit schooljaar, over heel Vlaanderen en Brussel, ingewerkt in het thema ‘bezit’. Zowel het economische, het sociale als het ecologische luik kwamen aan bod. In de lokale trajecten gingen de jongeren in dialoog met hun lokale stad- of gemeentebestuur. Stien Boeye van Jeugddienst Globelink licht toe:
“Jongeren zijn in hun stad of  gemeente voornamelijk op zoek naar ruimte om te experimenteren, zowel buiten in de publieke ruimte als binnen in bijvoorbeeld jeugdhuizen. Wat ons ook opvalt is dat jongeren zich graag willen engageren om projecten op te starten over generaties en culturen heen, binnen hun dorp of stad.”

Doorheen de dag staken enkele jongeren de handen uit te mouwen om verslag uit de brengen. Hun krantje 'De Vandaag' kan je hier lezen! Onze storify geeft een leuk overzicht van de dag en op Actua TV kan je enkele commissies en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement volgen. Tv Oost en Radio 1 (minuut  4.14) waren er alleszins ook bij!

Dit jaar wordt KRAS voor de veertigste keer georganiseerd. Stien van jeugddienst Globelink vertelt: “we willen met deze speciale editie vooral de meningen van jongeren in de kijker zetten, daar draait het tenslotte om”. Na de plenaire stemming worden er 40 taarten, van jongeren voor jongeren, verdeeld om de dag feestelijk af te sluiten.


#40JAARMENINGENFEEST OP #PLENUM17

 


Kras, het scholierenparlement bestaat 40 jaar! Dat vieren we op 5 mei 2017 vlak na #Plenum17. De hoogmis van de jongerenparticipatie in België!

Met Taart, receptie, een meningenmuseum en een afterparty. Dit vindt allemaal plaats in de prachtige setting van het BELvue museum.

 

 

PLENUM (b)XL 2016

 
 

Het was fantastisch. Bedankt aan iedereen die erbij was, die ons op sociale media gevolgd heeft, die aan ons gedacht heeft...
 
En bedankt aan u om nu onze website te bezoeken! Alle 500 aanwezige jongeren hebben hun mening neergeschreven en gestemd. Hier kan u alle aanbevelingen lezen, evenals enkele quotes en een samenvatting per parlement.
Veel leesplezier! Spread the word!
 
 
 
Wil je meer foto's van Plenum (b)XL zien? Bekijk ze gerust op Picasa of Facebook!
Jongeren van de Persploeg schreven de dag zelf bovendien het krantje De Vandaag.
Zeker de moeite om eens te lezen!
Het radioprogramma dat de persploeg op het Middagmoment maakte kan je natuurlijk ook herbeluisteren, evenals het filmpje met jongeren hun mening over werk-thema's!
Benieuwd naar hoe het er in zo'n namiddagcommissie en plenaire zitting op Plenum (b)XL aan toe gaat? Bekijk het op ons youtubekanaal!
 

No Rights No Glory projectjaar 3

Tot en met 18 september strijden atleten van over de hele wereld in Rio de Janeiro om Paralympische medailles. De maand ervoor streden er ook al enkele duizenden atleten voor Olympisch goud.
Een groots wereldfeest waarin Brazilië de hoofdrol speelt, maar er is ook een keerzijde van die Olympische medaille.
Sinds drie jaar werken Kiyo ngo en Jeugddienst Globelink samen voor 'No Rights No Glory': een project dat jongeren(groepen) hier (én in het zuiden) tot actie wil aanzetten rond de impact van grote sportevenementen en de link met kinderrechten.

Het afgelopen jaar ging een kerngroep van enkele enthousiaste jongeren aan de slag. Kort voor de start van de Olympische zomer organiseerden ze 'Noite Brasileira' in Filmhuis Klappei in Antwerpen. De avond was gevuld met live muziek, Braziliaanse hapjes en drankjes, een interactieve tentoonstelling en de bekroonde documentaire 'Copa para Quem?'. Met deze avond wilden deze jongeren de aandacht vestigen op de vele mooie aspecten van sport(competities) en Brazilië, maar ook op de wantoestanden die vaak gepaard gaan met het organiseren van masssasportevenementen.

 

 

Ecoshizzel 2016 - De Groene Revolutie

 

Sjarlot de Ecobot trok deze zomer opnieuw langs heel wat speelpleinen om hen uit te dagen om een groene revolutie te ontketenen op het plein.

 

Er werd heel wat geshizzeld, van een restjespicnic op straat tot een kikkertafel uit oude casettes en een zaadbommetjesrevolutie,...

 

Je vindt alle shizzels terug op dit kaftpapier! 

 

 

 

De deelnemende speelpleinen daagden elkaar uit aan de hand van een Haka, indrukwekkend!

 

9100 Toeren

In verschillende van onze Globelink-projecten merkten we dat mobiliteit een thema is dat jongeren beweegt. Vandaar 9100 Toeren. In het schooljaar 2015-2016 lanceerden we dit pilootproject voor jongeren uit de 3de graad secundair van Sint-Niklaas in samenwerking met MOS Oost-Vlaanderen en met de steun van stad Sint-Niklaas. Naast de scholieren zette ook de jeugdraad z'n schouders mee onder dit project. We werkten met het format van een ‘bucket list’: een lijst met opdrachten die je moet afwerken voor je sterft. Of in dit geval: voor het slotmoment. 

In het najaar 2015 gingen de leerkrachten van de Sint-Niklase scholen aan de slag met een tool om hun leerlingen te bevragen. Wat vinden zijn knelpunten en good practices op vlak van veiligheid, ruimtelijke ordening, ecologie en toegankelijkheid? Daarnaast dachten ze ook na over uitdagende opdrachten die volgens hen op de uiteindelijke lijst moeten belanden.

Op 20 april 2016 vond het slotmoment plaats: een feestelijke afsluiter van het project met de betrokken leerlingen en leerkrachten. Bekijk hier de samenvatting van de Critical Mass, een spelletje 'Schepen mag ik overvaren?' en een heuse Picknick the Streets! 

In september 2016 gaan we van start met een tweede editie van dit duurzame mobiliteitsproject: 9400 Toeren wordt het knallende vervolg. In Ninove stomen lagere en secundaire scholen alsook het jeugdwerk zich klaar! 

Pagina's