No Rights, No Glory

De volgende jaren is Brazilië gastland voor twee grote sportevenementen: het WK voetbal (2014) en de Olympische Spelen met kort erna ook de Paralympics (2016). In dit project wordt dit actuele en mondiale thema gebruikt als toegangspoort om met jongeren in Noord en Zuid te werken rond de Kinderrechten: inzicht verkrijgen, hierover een uitspraak doen en overgaan tot actie in de eigen leefomgeving. No rights no glory!
 
Om dat te bekomen worden 3 jaar lang jongerengroepen begeleid. In het eerste jaar verzamelen we getuigenissen van jongeren, die de basis vormen voor een uitdagingenspel in het tweede jaar. In het derde jaar werkt een kerngroep aan een publieke actie (op basis van de uitspraken na het uitdagingenspel) en wordt er een educatieve tool ontwikkeld en verspreid.
 
Participatie van jongeren is essentieel doorheen het hele project. Jongeren krijgen inbreng in het vormgeven van de verschillende fasen, waardoor het soms onmogelijk is deze nu al volledig in te vullen. Daarnaast staan de getuigenissen en uitspraken van de jongeren centraal en vormen de basis en het eindproduct van het project. Deze worden op elk moment afgetoetst aan de mening van andere jongeren (in Noord en Zuid). De uitwisseling en verbondenheid tussen jongeren via de nieuwe media is een cruciaal element van dit project.