Thema 2018-2019 - Machtsverhoudingen

 


In het schooljaar 2018-2019 wordt er een jaar lang gewerkt rond het thema “Machtsverhoudingen”. 

Macht.

Het vermogen om iets te (laten) doen zoals jij wilt. Hoe meer je iets gedaan krijgt van anderen, hoe meer macht je hebt. Het is een begrip dat tot de verbeelding spreekt. Het zal dan ook niet verbazen dat er boeken over zijn volgeschreven.

Deze map focust specifiek op de macht van drie verschillende spelers: de overheid, de bedrijven en de burgers. Hoe hun machtsrelatie in elkaar steekt onderling maar ook tussen elkaar komt aan bod in de map.

Hoe vergaar je macht? Hoe ga je ermee om? Hoe zou de macht verdeeld moeten zijn? Onder welke factoren veranderen machtsrelaties? En vooral: wie is het allermachtigste?

Meer input vind je hier op onze youtube-afspeellijst!

Delicate thema's of niet, alles komt aan bod. Zo zijn we bij KRAS! Maar niets is zo leuk als een beschaafd debat. Bij deze roepen we jullie op tot een, zoals wij dat noemen, bepaalde ‘debat-hygiëne’: hou het proper! Verdedig je stem uiteraard met vurige pleidooien, KRASse standpunten en heel heel af en toe eens een kleine veeg net op de grijze schemerzone van de gordel, dat maakt uiteraard alles plezant, maar frequentie en dus beperking van die vegen is in deze zeer belangrijk. Speel het spel met absolute overtuiging, maar beperk de platitudes en steken onder de gordel. Ga vooral op zoek naar compromis (en in het beste geval consensus!). Een zo veel mogelijk gedragen motie is het doel. Geef aanbevelingen die aanzetten tot actie bij alle partijen, ga constructief op zoek naar oplossingen, luister naar meningen, stel je eigen standpunt bij, blijf vragen stellen, maar hou het bovenal beschaafd! Het doel is: de motie zoveel mogelijk naar jouw kant trekken en dit bereik je door discussie en compromisvorming!

 

De gespreksonderwerpen aan tafel:

subthema 1: Overheid !

De staat. Is dit de speler die het meeste macht bezit op deze aardbol? Zijn het de grote sterke landen met een machtig staatsapparaat zoals de Verenigde Staten, China, Rusland en de Europese sterkhouders die de lijnen uitzetten?

 • In deel 1.1 bekijken we de grote machtsverhoudingen tussen staten, ook wel geopolitiek genoemd. Oorlog voeren en wapens laten spreken om je macht te laten gelden of toch beter inzetten op diplomatie en zo je belangen verdedigen?

 • In 1.2 gaan we hier verder op door en bespreken we de macht van internationale organisaties waarin staten zich verenigen rond gemeenschappelijke belangen en doelstellingen.

 • In 1.3 tot slot bekijken we de Noord-zuidverhoudingen in de wereld en de machtsverhoudingen die spelen tussen de verschillende machtsblokken.

Subthema 2: Bedrijven !

   Bedrijven. In ons huidige economische systeem spelen ze ontegensprekelijk een heel belangrijke rol. Is het dan ook de bedrijfswereld die de touwtjes in handen heeft en alle macht naar zicht toetrek

   • In 2.1 bekijken we de machtsverhoudingen die spelen binnen de “vrije markt”. Multinationale bedrijven met een gigantisch bereik tegenover kleine zelfstandigen die zich staande moeten houden. En welke rol speelt de consument hierbij? Bezit deze ook over een zekere macht? 
     
   • In 2.2 kijken we binnen bij de bedrijven zelf en bestuderen we de machtsverhoudingen tussen het personeel en het bestuur.
     
   • In 2.3 hebben we het over de machtsrelaties tussen de bedrijfswereld en de politiek. Zijn beide sterk met elkaar verweven en wie bezit de uiteindelijke macht?  

   Subthema 3:  Burgers !  

   Burgers zijn wij allemaal. Beschikken wij ook over middelen om onze macht te laten gelden? 

   • In 3.1 bekijken we de rol van de democratie, het stemapparaat en burgerprotest. Welke middelen kan een burger allemaal aanwenden om zijn stem te laten horen?
     
   • In 3.2 gaan we hier verder op in en bekijken we de hokjes die er zijn in de samenleving. Wie is er meer of juist minder geprivilegieerd om zijn of haar stem te verheffen?
     
   • En tot slot besteden we in 3.3 aandacht aan de vierde macht, de media.

    

   De rollen! Wie schuift er mee aan tafel?   De rollen worden uitgebreid beschreven en geïnterviewd over de 9 topics uit het themadeel. De identikit voorziet een korte beschrijving van de rol.

   Extra info over de thema’s en de rollen kan je in de loop van het KRASjaar vinden op de website van KRAS: http://globelink.be/kras/de-rollen-2018-2019 .