google-site-verification=Zw2gv4l28gIkOdKLm7hxlQ3ICO15bqep7SduYTK1PSA
 

Gezocht:
Auteur om educatieve KRASmap ‘identiteit’ te herwerken

KRAS

KRAS is een discussie- en rollenspel voor jongeren uit de derde graad secundair onderwijs. KRAS werkt school- en netoverschrijdend. Over heel Vlaanderen komen jongeren in de vrije tijd samen om met leeftijdsgenoten op het scherp van de snee te debatteren over mondiale thema's. Daarbij staan discussie en de eigen mening centraal. Elk schooljaar wordt er een nieuw jaarthema met een mondiale inslag gekozen om de jongeren in te leiden in de wondere wereld van de democratie en het debatteren. Vanuit het standpunt van mensen, organisaties, overheden, landen, partijen, bedrijven, etc. krijgen de jongeren het beste zicht op de vaak heikele, mondiale thema's. Daarom kruipen jongeren in hun huid en verdedigen ze hun stem met verve. Ze ondervinden aan den lijve de spanningen die bestaan tussen de verschillende rollen.


De educatieve map identiteit

De KRASmap is een educatief dossier dat de basis vormt voor dit KRASjaar. Deze map gaat over het thema identiteit, met name klasse, gender en etniciteit. Dit was het jaarthema van 2020-2021. Gedurende dit schooljaar waren buitenschoolse activiteiten verboden, omwille van sanitaire maatregelen tegen COVID-19. Deze educatieve map, waarin jongeren hun hart en ziel legden, bleef onderbenut. Jongeren leverden namelijk de inhoud van deze map: ze werden betrokken bij het keuzeproces van deelthema’s, rollen, casussen en discussievragen. Daarom hernemen we volgend schooljaar, 2022-2023, dit jaarthema. Dit wil ook zeggen dat de inhoud van map aan een grondige update toe is. Zowel de rollen, de thema’s als de casussen in de map moeten geactualiseerd worden.


Gezocht profiel

Voor het actualiseren van deze educatieve map zoekt Jeugddienst Globelink iemand ...

 

 1. met een vlotte pen.

 2. die voeling heeft met mondiale thema’s en een kritische blik kan werpen op de actualiteit. De auteur moet geen expert zijn betreffende een specifiek thema maar moet inhoudelijk mee kunnen nadenken.

 3. die thema’s genuanceerd in beeld kan brengen. Discussieerbaarheid is de prioritaire doelstelling. Alle standpunten m.b.t. een thema moeten op een evenwichtige manier aan bod komen.

 4. die bereid is om input van jongeren mee te nemen in de tekst. De tekst wordt geschreven voor jongeren van 16-19 jaar en is hanteerbaar voor alle studierichtingen.

 5. met voldoende tijd tussen januari en mei 2022.

 6. die flexibel is om onze feedback te verwerken.
Concrete opdracht
 

 1. Het herwerken van het dossier:

 • Het themagedeelte bestaat uit 9 deelthema’s en beslaat een 50-tal bladzijden.

      o De inhoud van de map dient geactualiseerd te worden

      o Nieuwe voorbeelden en casussen

      o De map moet ingekort worden

 • 12 rollen worden in ongeveer 35 bladzijden besproken.

      o Uitleg over de rol?

      o Enkele standpunten opgelijst ten opzichte van de thema’s

      o Enkele standpunten ten opzichte van de andere rollen

 • Woordenlijst en bronnen updaten

   2. Het nakomen van de afspraken qua timing:

 • Deadline eerste versie: 1 maart 2022

 • Deadline definitieve versie: 1 mei 2022Vergoeding
Globelink betaalt voor de hele opdracht 1815 euro (inclusief BTW) op basis van een ingediende factuur.


Interesse in deze opdracht?
● Enkele teksten waarvan je vindt dat ze aantonen dat je aan ons vooropgesteld profiel beantwoordt en jouw cv mogen doorgestuurd worden naar daphne@globelink.be
● De deadline: 07 januari 2022. Dan organiseren we graag een kennismakingsgesprek.
● Als je met prangende vragen zit, contacteer gerust Daphné via bovenstaand mailadres.


Contact
Jeugddienst Globelink
Onderwijsstraat 126b
1070 Anderlecht
02/5279194
daphne@globelink.be